• Torikatu 8, 30100 Forssa
  • teatteri@forssanteatteri.fi
Forssan Teatterin logo

Ryhmämyynti

Lippujen ryhmämyynti

Ota yh­teyt­tä ryh­mä­myyn­tiin, kun ha­luat tuoda ryh­mä­si teat­te­riin. Kysy alen­nuk­sis­ta ja muis­ta mah­dol­li­sis­ta teat­te­ri-il­lan yh­tey­teen saa­ta­vis­ta pal­ve­luis­ta:

040 569 6897 tai 050 303 2462
teatteri(at)forssanteatteri.fi
(ma-pe klo 9-16)

Ryh­mä­myyn­nis­sä sinua pal­ve­le­e Rauha Kallio.

Ryh­mä­alen­nuk­set

Ryh­män koko vähintään 30 henkilöä:
Alen­nus pe­rus­li­pun hin­nas­ta – 5 €

Si­säl­tää yhden il­mai­sen lipun ryh­män­ve­tä­jäl­le.

Alen­nuk­set eivät koske en­si-il­to­ja eikä vie­rai­lue­si­tyk­siä.

Ryh­mä­lip­pu­jen vah­vis­tus ja lä­he­tys

Pyy­däm­me var­mis­ta­maan ryh­män ti­lauk­sen vii­meis­tään 3 viik­koa ennen esi­tys­tä.
Var­mis­te­tut liput lä­he­te­tään postiennakolla, toi­mi­tus­ku­lut 10 € / lä­he­tys.

Voim­me­ko ti­la­ta esi­tyk­sen ha­lua­mal­lem­me päi­väl­le?

Ha­lu­tes­san­ne ti­laus­näy­tök­sen ot­ta­kaa hy­vis­sä ajoin yh­teyt­tä ryh­mä­myyn­tiin.

Ha­luat­te­ko saada pos­tia oh­jel­mis­tos­ta ja tar­jouk­sis­ta?

Voit­te ti­la­ta säh­köi­sen uu­tis­kir­jeen tästä lin­kis­tä. Jos ha­luat­te pos­tit­se Forssan Teatterin ohjelmis­to­leh­den, voit­te ti­la­ta sen yri­tys- ja ryh­mä­myyn­nis­tä teatteri(at)forssanteatteri.fi

Evästeet